Szukaj

„Dzień Seniora” to sposobność do spotkania, rozmowy i wzajemnego świętowania ludzi starszych.


To wyraz naszego największego szacunku i wdzięczności dla naszych drogich rodziców i dziadków. Europejski Dzień Seniora przypada na 1 października, ale obchodzony jest w różnych, jesiennych terminach. W Gminie Gorlice spotkanie Seniorów odbyło się 14 listopada 2018 roku w Restauracji Podzamcze w Gorlicach.
Uroczystość rozpoczęły pani Beata Kraus i Renata Dulęba . Padło wiele ciepłych słów i podziękowań w kierunku Seniorów . Impreza integracyjna została zorganizowana w ramach projektu pn. „Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży w Gminie Gorlice” w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży na terenie gminy Gorlice”. Projekt realizowany jest przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice i Ropicy Polskiej.
W spotkaniu udział wzięło 70 seniorów – mieszkańców Gminy Gorlice. Spotkanie to było okazją do złożenia życzeń. W imieniu władz samorządowych wójt Gminy Ryszard Guzik oraz wójt elekt Jan Przybylski przekazali wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń. Wójt ponadto stwierdził, iż dzisiejsi seniorzy to osoby aktywne społecznie, spełniające ważną rolę w przekazywaniu wartości, tradycji i historii rodzinnej. Zaznaczył, że nierzadko to na ich barkach drzemie obowiązek utrzymania i wychowania młodego pokolenia. Seniorzy odwzajemniając życzenia podziękowali panu Ryszardowi Guzikowi obecnemu Wójtowi za wkład w politykę senioralną oraz złożyli gratulacje nowemu Wójtowi Gminy Gorlice, panu Janowi Przybylskiemu.
Dla seniorów zorganizowano Konkurs Wiedzy o Polsce. Wszyscy uczestnicy imprezy integracyjnej otrzymali pamiątkowe kotyliony z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowane przez seniorów z Dominikowic.
Seniorzy zasiedli do wspólnego poczęstunku, przy którym toczyły się interesujące rozmowy. Temu miłemu spotkaniu towarzyszyła muzyka najpiękniejszych melodii . Seniorzy pokazali, że w każdym wieku można dobrze się bawić, tańcząc i śpiewając.