Szukaj

Projekt „Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji pdf
Formularz rekrutacyjny
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o hospitalizacji
Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia
Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ