Szukaj

Od 11.06.2018 do 31.12.2020 łącznie przez 31 miesięcy SKOWD realizuję projekt pn: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”
Realizacja zadania odbywa się poprzez:
- utworzenie 87 miejsc w placówce;
- objęcie wsparciem min. 510 osób, tj. min. 465 dzieci/młodzieży w wieku do lat 18 oraz 45       dorosłych – rodziców lub opiekunów z czego:

1) w Stróżówce – 20 miejsc,
2) w Dominikowicach – 12 miejsc,
3) w Klęczanach – 15 miejsc,
4) w Ropicy Polskiej – 25 miejsc, ,
5) w Kobylance – 15 miejsc,


W ramach projektu odbędą się: różnorodne zajęcia wg harmonogramu i zadań oraz:

- wyjazdy/wyjścia dla dzieci i młodzieży do teatru, opery/filharmonii, 
- wyjazdy na kolonię/zieloną szkołę
- wycieczki edukacyjno-sportowe
1 wycieczka do Warszawy
1 wycieczka do Niepołomic
1 wycieczka do Wieliczki
1 wycieczka do Inwałdu
1 wycieczka do Krynicy Zdroju i Muszyny
1 wycieczka (rajd) do Szczawnicy
Wyjazd nad morze