Szukaj

Zakończenie projektu w ramach programu FIO MRPIPS
27 maja 2017 r. podczas wyjazdu integracyjnego w ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi DominikowiceZasługujemy na szansę - czas na aktywność!” podsumowano projekt. Wszyscy uczestnicy spotkania podsumowującego wraz z zaproszonymi gośćmi zgodnie podkreślali trafność przedsięwzięć oraz ich powodzenie. Najważniejszym bowiem efektem projektu były wyjazdy, spotkania dla rodzin, warsztaty dla seniorów, warsztaty cukiernicze, spotkania tematyczne.
Założone cele zostały zrealizowane i osiągnięte.  Projekt przyczynił się do zwiększenia udziału organizacji pozarządowej w profesjonalnej realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju potencjału sektora NGO poprzez zwiększenie aktywności, umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznego działania oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
Majowe spotkanie odbyło się w miłej i wesołej atmosferze, a uświetnił je wspaniały animator, który fantastycznie poprowadził wspólną zabawę i zintegrował rodziny. Podniebienia wszystkich uczestników zadowolił pyszny tort.
Inicjatorzy projektu mają nadzieję, że uda im się jeszcze nieraz pozyskać środki na podobne działania i będą mogli realizować kolejne przedsięwzięcia z większym udziałem lokalnej społeczności.