Szukaj

Regulamin konkursu na najlepszy happening w Gminie Gorlice dotyczący „Zagrożenia w Internecie” w ramach projektu Cyber-zagrożenia – edycja II - Fundacja Dajemy Dzieciom SiłęProjekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę


Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice
www.skowd.pl
Tel kontaktowy18 3531753

Cel happeningu:
- zorganizowanie wydarzenia o charakterze artystycznym,
- zainspirowanie młodzieży do podejmowania lokalnych inicjatyw

Warunki uczestnictwa :
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Zespoły Szkół w Gminie Gorlice z województwa małopolskiego. Filmiki z zawartością happeningu będą oceniane w kategorii - Zespół Szkół przez powołane przez Stowarzyszenie jury. Dla szkoły zagaszającej swój udział w zadaniu przygotowany został mini pakiet (materiały do wykorzystania w happeningu) .

- do 9 grudnia 2016 r. należy złożyć lub przesłać mailem skowd@onet.pl nagrany 5 - minutowy filmik z akcji happeningowej
- do 19 grudnia 2016 r. na stronie Stowarzyszenia ukaże się lista wyłaniająca zwycięską szkołę.

Za udział w akcji przewidywana jest nagroda rzeczowa w kwocie:
I miejsce – 500 zł

Kryteria oceny przedsięwzięcia :
- stopień zaangażowania grupy w wykonanie zadania,
- umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy,
- sposób prezentacji,
- pomysłowość,
- umiejętność pracy w grupie.

Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.