Szukaj

SENIORIADA – SPARTAKIADA SENIORÓW DOMINIKOWICE 2016REGULAMIN
SENIORIADY – SPARTAKIADY SENIORÓW

DOMINIKOWICE  2016I. Informacje ogólne
§ 1
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Senioriadzie - Spartakiadzie Seniorów  oraz  zasady organizacji zawodów sportowych.
§ 2

Organizatorem Senioriady jest: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice.
Senioriada organizowana jest w ramach projektu „ Seniorzy w działaniu ”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
Partnerami Senioriady są : Gmina Gorlice, ZS w Ropicy Polskiej 

§ 3

Termin i czas : 05.10.2016 (środa)  w godzinach 10.30 – 15.00

Miejsce: Teren przy Willi Ludwinów – Ropica Polska /Gorlice

II. Warunki uczestnictwa
§ 4

1. Senioriada ma charakter spotkania integracyjnego połączonego z aktywnym współzawodnictwem sportowym, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Gorlice, którzy ukończyli 60 rok życia.
2. Do Senioriady zgłaszane są drużyny z poszczególnych wiosek liczące  max do 10 osób.
3. Każda ze zgłoszonych drużyn wskazuje spośród siebie Kapitana, który odpowiedzialny będzie za kontakt z Koordynatorem Projektu w sprawach związanych z udziałem drużyny w zawodach.
4. Uczestniczy przyjeżdżają na Senioriadę w wygodnym ubraniu, który pozwoli na wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.

§ 5
1. Organizator zapewnia uczestnikom transport. Harmonogram przewozów podany będzie
w terminie późniejszym.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Senioriady. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do koordynatora, opiekuna, kierownika konkurencji lub sędziów. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika.
§ 6
1. Kartę zgłoszenia Drużyny (Załącznik nr 1) należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej            w terminie do 30.09.2016 r. Telefon kontaktowy w sprawie zgłoszeń oraz organizacji Senioriady: 18/3526703  
4. Wszelkie zmiany w składzie drużyny należy niezwłocznie zgłosić organizatorom imprezy. Zaktualizowany oryginał listy uczestników należy złożyć w momencie przyjazdu ekipy w punkcie organizacyjnym Spartakiady Seniorów podczas rejestracji drużyny.
§ 7
1. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla uczestników konkurencji sportowych oraz wodę.
2. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zawodów we wszystkich konkurencjach.

III. Dyscypliny sportowe

§ 8
1. W trakcie Senioriady rozegrane zostaną  drużynowe oraz indywidualne konkurencje sportowe:
2. Wszystkie konkurencje dostosowane są do wieku i możliwości osób starszych.
3. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych miejscem Senioriady będzie sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej.

IV. Nagrody i wyróżnienia
§ 9

1. Rywalizacja sportowa oceniana będzie przez Zespół Sędziowski.
2. Drużyny, które zajmą 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji ogólnej otrzymają puchary.

3. Najlepsi zawodnicy wytypowani przez Zespół Sędziowski otrzymują medale i nagrody rzeczowe.

V. Obowiązki uczestników
§ 10

1. Przystąpienie do udziału w zawodach oznacza, że Uczestnicy Senioriady przyjmują do wiadomości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania.
2. W trakcie  Spartakiady Seniorów uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń i wskazówek organizatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
3. Każdy Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11
1. Niniejszy regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zespołu Organizacyjnego Spartakiady Seniorów w dniu 12.09.2016 r.
2. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie zawiadomi zakwalifikowanych uczestników Senioriady..


W galerii znajduje się karta zgłoszeniowa do pobrania


Karta zgłoszeniowa