Szukaj

Niecodzienny język polski

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice
w dniach od 25 lutego do  30 czerwca 2016 roku
będzie realizowało zadanie ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
OJCZYSTY DODAJ DO ULUBIONYCH 2016.

Projekt „Niecodzienny język polski” to edukacyjno-animacyjne działanie oparte o interakcję i współdziałanie, przeprowadzimy warsztaty, spotkania autorskie, gry, wyjazdy do teatru do Krakowa dla trzech grup wiekowych i wiele innych.
Cele projektu zakładają wzbogacenie języka i słownictwa mieszkańców gminy Gorlice, kultywowanie bogactwa języka polskiego oraz naukę poprawnej wymowy i pisowni, propagowanie dbałości o poprawność językową, pielęgnowanie szacunku dla języka ojczystego, niwelowanie błędów językowych, pielęgnowanie szacunku dla mowy polskiej, kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem polskim, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności.
Projekt „Niecodzienny język polski” to kolejny sukces zarządu Stowarzyszenia w pozyskiwaniu środków na dodatkowe zajęcia i wyjazdy do teatru dla uczniów, dzięki takim działaniom młodzież ma szanse na edukacje kulturalną.