Szukaj

Regulamin konkursu na najlepszą w Gminie Gorlice gazetkę ścienną na temat: „Zagrożenia w Internecie” w ramach projektu Cyberzagrożenia- Fundacja Dzieci Niczyje


Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice   
  www.skowd.pl
  Tel kontaktowy18 3531753

Cele konkursu: - wyłonienie najlepszej  gazetki  ściennej  w Zespołach Szkół w na terenie
Gminy Gorlice na temat „Zagrożenia w Internecie”,

- kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł,
- kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych,
- promocja szkoły i środowiska lokalnego,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie  Zespoły  Szkół  w Gminie Gorlice z województwa małopolskiego . Gazetki będą oceniane w kategorii - Zespół Szkół przez powołane przez Stowarzyszenie jury.
- do 5 II 2016 r należy złożyć lub przesłać mailem skowd@onet.pl zgłoszenie do udziału w konkursie  .
- od 8 II-29 II 2016 r wykonanie gazetek ,
- 1 III 2016 r –prezentacja i ocena przez jury gazetek w szkołach ,
- 4 III 2016 r ogłoszenie wyników  i rozdanie nagród

Za udział w konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe w kwotach:
I miejsce – 250 zł
II miejsce- 170 zł
III miejsce – 150 zł


Kryteria oceny gazetek ściennych :
- merytoryczna zawartość tekstów,
- obiektywizm w prezentowanych poglądach,
- poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
- różnorodność form wypowiedzi plastycznej,
- oryginalna twórczość uczniowska,
- estetyka,
-wymiary gazetki ściennej –tablica wisząca lub stojąca ( w przybliżeniu wymiarach 201x116)


Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Karta zgłoszeniowa do konkursu