Szukaj

Dzień który dał im wiele radości……….

Obserwując czynione starania wielu osób w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi, oraz widząc szeroki oddźwięk społeczny spotkań integracyjnych, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice wraz z Samorządem Uczniowskim postanowiło również przyłączyć się do tej inicjatywy.
W okresie poświątecznym 13 stycznia 2015 r młodzież z Zespołu Szkół w Dominikowicach udała się w odwiedziny do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Kobylance ,aby spotkać się z jej wychowankami.
To spotkanie umożliwiło młodzieży kontakt z osobami niepełnosprawnymi, służyło wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwoliło młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwinęło poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności. Pobudziło aktywność młodego człowieka
Inicjatywa podjęta przeze SKOWD miała na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły na problemy osób niepełnosprawnych, , oraz zachęcenie do skutecznego działania na rzecz poprawy tej sytuacji. Młodzież śpiewała kolędy i podarowała dzieciom słodkie podarunki .
Obserwując reakcje młodzieży i dzieci niepełnosprawnych jesteśmy pewni , że warto kontynuować takie spotkania.
.