Szukaj

Zarządzanie długiem

 

"Zarządzanie długiem"- szkolenie z zakresu Edukacji Finansowej. Warsztaty przeznaczone dla osób dorosłych, realizowane dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Wspomagania Wsi, finansowane przez Narodowy Bank Polski.

Podczas warsztatów realizowana jest następująca tematyka:
- cele finansowe rodziny i korzyści z ich planowania,
- bieżący przepływ gotówki, a cele finansowe rodziny (zapoznanie z kategoriami wpływów i wydatków, informacja jak zracjonalizować swoje wydatki),
- sposoby i możliwości skutecznego oszczędzania,
- nagłe wydatki i fundusz na nagłe wydatki,
- poznanie sposobów oszczędzania, z jakimi można spotkać się na rynku usług finansowych,
- zasady racjonalnego pożyczania - jak pożyczać "z głową", by nie wpaść w tarapaty finansowe,
- tworzenie planu finansowego,
- podsumujemy dotychczas zdobytą wiedzę,
- wykorzystanie komputera do domowych finansów,
- słownik pojęć związanych z finansami, który pozwoli zrozumieć podstawowe pojęcia bankowe oraz często zawiłe sformułowania związane z zarządzaniem domowymi finansami.

I edycja - listopad 2010 r.
II edycja - styczeń 2011 r.

Warsztaty prowadzi Alicja Górska.