Szukaj

Niemiecki znam, w szachy gram

 


1 września 2010 r. ruszyła realizacja projektu pod nazwą "Niemiecki znam w szachy gram". Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowie, w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Celem projektu jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej. Projektem objęci są uczniowie kl. I-VI Zespołu Szkół w Dominikowicach. Zaplanowano następujące działania:
- zajęcia z języka niemieckiego dla dwóch grup ( kl. I-III , kl. IV-VI )
- nauka gry w szachy dla dwóch grup ( kl. I-III , kl. IV-VI )
Zajęcia odbywać się będą, od września 2009 r. do lutego 2011 r.

Na początku realizacji projektu zakupiono dla beneficjentów zestawy przyborów, podręczniki, pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. W ramach cross-financingu zakupiono roll-up promujący projekt, tablicę informacyjną, laptop oraz odtwarzacz CD.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA