Szukaj

Wizyta podsumowująca 1 projekt stowarzyszenia w programie Erasmus+

 


W ramach mobilności nr 5 w dniu 04.01 2024 r gościliśmy partnera z Włoch APS Brainery Academy.  
Podczas spotkania podsumowane zostały efekty projektu, działania partnerów oraz utrwalenie współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Projekt przyczynił się to do lepszej współpracy, zrozumienia zasad pracy i kontekstu kulturowego. Partnerzy wymienili się także wnioskami i doświadczeniami jakie zdobyli w trakcie realizacji niniejszego projektu.

Wizyta podsumowująca przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów projektu tj : Doskonalenie kadry organizacji partnerskich w pracy w międzynarodowej grupie roboczej, nastąpiło podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych oraz zwiększenie świadomości na temat różnorodności kulturowej państw UE. Jednocześnie w trakcie wizyty nastąpiło podsumowanie pracy zespołu roboczego i koordynacyjnego z organizacji partnerskich, sposobów komunikacji, zarządzania ryzykiem oraz działań upowszechniających. Omówiono zasady dalszej współpracy związanej z edukacją cyfrową i ekologiczną beneficjentów oraz osób z innych grup społecznych.

Projekt "Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa" realizowany w partnerstwie z organizacjami Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" oraz APS Brainery Academy w ramach Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .