Szukaj

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami” - edycja 2024Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.

Kandydat/ka musi spełnić łącznie kryteria określone poniżej w pkt. 1 (1a lub 1b lub 1c) i w pkt. 2

Osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad:

a) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

c) osobą posiadającą orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Osoba zamieszkała na obszarze, dla którego SKOWD świadczy swoje usługi tj. z terenu trzech gmin powiatu Gorlickiego.