Szukaj

Seniorzy w nowej rzeczywistości !

  Nr umowy: 3644/2023 AKTYWNI+ dla wniosku nr 3644

Wartość programu: 80,000zł

Projekt pn. Seniorzy w nowej rzeczywistości ! realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 edycja 2023.

 

Projekt jest skierowany do społeczności mieszkańców powiatu gorlickiego, miasta Gorlice, a przede wszystkim do społeczności seniorów. Jego głównym celem jest promocja i poprawa wizerunku osób starszych w lokalnej społeczności mieszkańców miasta Gorlice oraz powiatu gorlickiego poprzez przeprowadzenie różnych zadań i wydarzeń upowszechniającej udział seniorów w życiu publicznym oraz szeregu warsztatów i zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla osób w wieku 60+.

W ramach projektu zakłada się realizację:
- kampanii medialnej (filmowej i fotograficznej)
- zajęć z cyklu Ekologiczny Senior
- warsztatów z cyklu Zajęcia usprawniające
- zajęcia „Świat na wyciągnięcie ręki”
- zajęć „Zaplecze/wsparcie społeczne”.
- Wizyta studyjna
- Forum dyskusyjne -podsumowanie projektu
- Organizowanie i koordynowanie wolontariatu i samopomocy członków Klubu Seniora

Dzięki realizacji projektu nastąpi:
- wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów w kontekście zagrożeń, na które są narażeni jako grupa wiekowa,
- wzrost poczucia sprawczości i możliwości w osób w wieku 60+
- wymiana doświadczenia,
- poprawa wizerunku i poczucia własnej wartości osób uczestniczących w warsztatach z cyklu Ekologiczny Senior,
- upowszechnienie aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
- poprawa samopoczucia i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego,
- wzrost motywacji do działania podejmowania wyzwań i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności