Szukaj

"Lokalna polityka w rękach kobiet !"

Głównym celem projektu jest zwiększenie, w ciągu 25 miesięcy trwania projektu, udziału 24 pełnoletnich kobiet, mieszkających lub związanych zawodowo z gminą Gorlice w życiu publicznym poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie partycypacji społecznej i utworzenie Rady Kobiet pełniącej rolę forum debaty publicznej. 17 maja 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach zadania Inspirowanie do zaangażowania publicznego! Projekt został przyjęty przez uczestniczki spotkania z dużym entuzjazmem, dziękujemy za poparcie naszego pomysłu!!
Już wkrótce kolejne działanie - Ustalenie koncepcji i zasad funkcjonowania Społecznej Rady Kobiet.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.