Szukaj

Realizacja inicjatywy w SP w Staszkówce
Uczniowie uczestniczący w projekcie dwukrotnie spotkali się, aby zrealizować inicjatywę uczniowską „Kącik relaksu”. Na pierwszym spotkaniu w dn. 29 marca 2023 r. rozpakowali zakupione do kącika rzeczy i ułożyli je według własnego pomysłu, zagospodarowując część korytarza. Nakleili stopy sensoryczne na podłodze, poukładali poduszki. Następnie wspólnie opracowali regulamin korzystania z „Kącika relaksu”. Wpadli dodatkowo na pomysł, aby przygotować gazetkę ścienną pasującą do Kącika. Na kolejnym spotkaniu w dn. 20 kwietnia 2023 r. wykonali gazetkę i powiesili regulamin. Od tego dnia „Kącik relaksu” jest w pełni przygotowany do odpoczynku, wyciszenia, czy czytania książek.


“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”