Szukaj

REALIZACJA INICJATYWY- GRUPA Z DOMINIKOWIC„Nowe szaty … stołówki szkolnej”
to tytuł inicjatywy uczestników projektu „Młodzi, Aktywni w powiecie Gorlickim!” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice w Szkole Podstawowej w Dominikowicach. Zmiana wizerunku stołówki szkolnej oraz budowanie relacji i wzajemnej współpracy między uczestnikami projektu, społecznością szkolną, rodzicami i dyrektorem to główne cele jakie przyświecały inicjatywie. Po burzy mózgów, przedstawieniu propozycji inicjatyw społeczności szkolnej i dyrektorowi oraz zaplanowaniu czynności związanych ze zmianą pomieszczenia stołówki nastąpiło wielkie malowanie i dekorowanie pomieszczenia. Efekt zachwycił zarówno uczestników projektu, jak i całą społeczność szkolną. 

Opiekun: Małgorzata Krzemińska


“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”