Szukaj

Drugie spotkanie projektu ERASMUS+


Drugie spotkanie projektu ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA210-ADU-000084061 „ Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa" odbyło się w dniach od 9 do 13 lutego 2023 w Krakowie. Wzięły w nich udział organizacje partnerskie Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" , APS Brainery Academy oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, które jest liderem w tym projekcje. W pierwszym dniu odbyły się prezentacje organizacji partnerskich. Poza tym tematyką była również motywacja seniorów do działań i jak to wygląda w praktyce. Kolejne warsztaty dotyczyły omówienia barier osób niepełnosprawnych .Wykonane zostało ćwiczenie mające na celu pokazania jakie bariery komunikacyjne posiadają osoby niewidome. Ponieważ projekt dotyczy również podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa zaprezentowane zostały pomysły na wykorzystanie surowców wtórnych do wykonania nowych przedmiotów, ekologicznych środków czystości oraz mydełek.


Projekt "Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa" realizowany w partnerstwie z organizacjami Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" oraz APS Brainery Academy w ramach Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .