Szukaj

Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

W dniach 6-7.01. 2023 r. w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów projektu w ramach akcji drugiej Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę. Tytuł :Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
International project meeting of the project No. 2022-1-PL01-KA210-ADU-000084061 Ecological and digital education as a way to raise environmental awareness of the socjety.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice-lider projektu, osoby z zarządu Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" partnerskiej z zagranicy - APS Brainery Academy z Udine, profil organizacji to Social Promotion Association for Adult Education.
Pierwszy dzień upłynął na prezentacji organizacji biorących udział w projekcie, na dyskusjach o zarządzaniu projektem, omówiono jego cele, upowszechnianie, ewaluację. Ustalono kolejne daty spotkania w ramach 3 mobilności. W drugi dzień pracowano warsztatowo nad programem projektu i programami mobilności. Podpisano formalne dokumenty i dokonano oceny spotkania.
Był też czas na pokazanie naszym gościom stolicy Małopolski. Podczas spaceru nasi goście mieli okazję zobaczyć najważniejsze zabytki miasta i podziwiać piękno Krakowa. Był to bardzo dobry czas, dla wszystkich osób biorących udział w tym projekcie.
Kolejne spotkanie w lutym.


Projekt "Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa" realizowany w partnerstwie z organizacjami Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" oraz APS Brainery Academy w ramach Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .