Szukaj

KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI NA 6! - warsztaty rytmiczno-taneczne.

 


W projekcie Kreatywne Przedszkolaki na 6  dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Jednym z nich są warsztaty  rytmiczno-taneczne. Celem tych zajęć jest  rozwijanie wrażliwości i zdolności rytmiczno-tanecznych dzieci. Rytm stwarza duże możliwości w rozwoju dziecka. Podczas warsztatów stosowane są takie formy jak: taniec, rytm, zabawy dziecięco muzyczno-ruchowe, improwizacja. Przedszkolaki  wspaniale integrują się , co gwarantuje dobrą współpracę w zespole. Dzieci w trakcie zajęć mogą rozładować dużą potrzebę ruchu, co pozytywnie wpływa na ich ogólny rozwój.

Projekt finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.