Szukaj

Aktywni seniorzy przeciwko skutkom pandemii


Projekt pn. ,,Aktywni seniorzy przeciwko skutkom pandemii” realizowany jest przez nasze stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 edycja 2022.

Projekt jest skierowany do społeczności mieszkańców powiatu gorlickiego, SZCZEGÓŁNIE DO MIESZKANCÓW Gminy Gorlice, Jego głównym celem jest promocja i poprawa wizerunku osób starszych w lokalnej społeczności mieszkańców Powiatu Gorlickiego poprzez przeprowadzenie różnorodnych zajęć upowszechniających udział seniorów w życiu publicznym w wieku 60+.

Dzięki realizacji projektu nastąpi:
- wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów w kontekście zagrożeń, na które są narażeni jako grupa wiekowa, szczególnie PO pandemii COVID-19
-  poprawa samopoczucia i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego
-  wzrost motywacji do działania podejmowania wyzwań i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności

Udział w projekcie jest bezpłatny.