Szukaj

Opiekuńcze skrzydła” to projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Gorlice. Realizowane w projekcie zadania sprzyjają rozwojowi aktywności, zaangażowaniu seniorów w życie wspólnoty lokalnej, oraz przeciwdziałają wykluczeniu z głównego nurtu życia i trudności w relacjach z otoczeniem i nawet bliskimi.
 Odbywają się zajęcia mające na celu pobudzić wyobraźnię, pozwolić odkryć nowe zainteresowania, wzmocnić poczucie wartości oraz sprzyjać dalszej integracji grupy. 

Zadanie finansowane ze środków Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny Senior”.

GALERIA