Szukaj

 

SKOWD W DOMINIKOWICACH REALIZOWAŁ PROJEKT POD NAZWĄ „DZIENNY DOM POBYTU  W DOMINIKOWICACH”

naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+”, w ramach którego została utworzona Placówka  Dziennego Domu .

 

Świadczenia w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2019 r. do 31.05.2021r. były finansowane ze środków europejskich. Od 01.06.2021r. zgodnie z umową o dofinansowanie ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DD z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

 

Koszt osobodnia wynosi 112,35 zł opłata w formie zaliczki)

 Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób

 

 

W ramach Dziennego Domu w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki terapeutycznej , pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez Skowd środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu.

 

Do Dziennego  Domu  przyjęte będą osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W DDOM przebywać może od 10 do 15 osób maksymalnie po 8 godzin dziennie.

 

Skierowanie do DD można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

 Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu w Dominikowicach .