Szukaj

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2020/2021 w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, ul. Piękna 9 w ramach projektu „Małopolskie Talenty” (II edycja)

 
Z radością gratulujemy zakwalifikowania Pani/Pana córki/syna do udziału w II edycji projektu „Małopolskie Talenty” realizowanego w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów I oraz II etapu edukacyjnego z terenu trzech gmin powiatu gorlickiego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, w obecnym roku szkolnym wsparciem objętych zostanie 56 uczniów z I etapu edukacyjnego oraz 56 uczniów z II etapu edukacyjnego.

Do właściwej realizacji projektu, a przede wszystkim do pełnego wykorzystania przez Państwa dzieci potencjału, jaki w sobie noszą niezbędna jest WSPÓŁPRACA: Państwa jako Rodziców, nas – realizatorów projektu oraz oczywiście jego uczestników – uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zajęć w ramach Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, w których Państwa córka/syn będzie uczestniczyć.

Zajęcia będą prowadzone w okresie od września 2020 roku do maja/czerwca 2021 roku. Dokładny harmonogram spotkań dla I oraz II etapu edukacyjnego:

I etap edukacyjny (klasy V, VI): 19 września 2020 r., 3 października 2020 r., 17 października 2020 r., 21 listopada 2020 r., 5 grudnia 2020 r., 16 stycznia 2021 r., 30 stycznia 2021 r., 6 marca 2021 r, 20 marca 2021 r., 10 kwietnia 2021 r., 24 kwietnia 2021 r., 15 maja 2021 r.

II etap edukacyjny (klasy VII, VIII): 26 września 2020 r., 10 października 2020 r., 24 października 2020 r., 14 listopada 2020 r., 12 grudnia 2020 r., 9 stycznia 2021 r., 23 stycznia 2021 r., 6 lutego 2021 r., 13 marca 2021 r., 14 kwietnia 2021 r., 8 maja 2021 r., 22 maja 2021 r.

- zajęcia odbywać się będą w systemie hybrydowym, tzn. część zajęć stacjonarnie, a część zdalnie w dniach i godzinach uzgodnionych wspólnie przez nauczyciela i uczestników zajęć.

- zajęcia stacjonarne odbywają się zawsze w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, ul. Piękna 9 (dzielnica Zawodzie, nieopodal Kościoła pw. Św. Jadwigi Królowej). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:30 a kończą najpóźniej o godz. 12.45. Realizator projektu zapewnia wszystkim Uczniom bezpłatny transport na zajęcia i z powrotem. Zapewniamy TABLETY NA ZAJĘCIA !!!! 

- w każdym busie młodzież jest pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej, jest zabierana i odwożona w wyznaczone wcześniej punkty zbiorcze w poszczególnych miejscowościach powiatu gorlickiego.
- podczas zajęć dzieci i młodzież otrzymują drugie śniadanie, wodę mineralną lub sok oraz ciepły posiłek.
- młodzież obowiązuje podczas zająć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych obuwie zamienne !!
- w ramach zajęć przedmiotowych planowane są krótkie wycieczki po terenie powiatu gorlickiego.
- uczestnicy, którzy uzyskają na zajęciach frekwencję powyżej 80% otrzymają wartościowe pomoce dydaktyczne
- w czerwcu 2021 r. w Nowym Sączu odbędzie się „Forum Młodych Talentów” - uroczyste podsumowanie projektu Małopolskie Talenty połączone z wręczeniem atrakcyjnych nagród w ogłoszonym wcześniej konkursie na najciekawszy projekt edukacyjny zrealizowany podczas zajęć. Wyjazd jest obowiązkową częścią projektu, realizator zapewnia transport, opiekunów, wyżywienie.
- podczas wakacji organizowana będzie najprawdopodobniej Letnia Szkoła Młodych Talentów w Krakowie (dla II etapu edukacyjnego) – jest to bezpłatny, tygodniowy pobyt wraz ze specjalnie przygotowanym programem. O jej organizacji i zasadach rekrutacji decyduje prowadzący projekt parasolowy – Urząd Marszałkowski w Krakowie.
- zajęcia prowadzone w ramach projektu Małopolskie Talenty to zajęcia dla uczniów uzdolnionych – nie są to korepetycje, powtórki materiału przerabianego w szkole – zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami pracy, innymi niż zazwyczaj podczas tradycyjnych lekcji w szkole.
- wiele dodatkowych informacji na temat projektu – jego poprzedniej edycji oraz tej obecnej znajdą Państwo na stronach internetowych http://malopolskietalenty.pl oraz www.skowd.pl , gdzie znajdują się również informacje o nauczycielach prowadzących zajęcia oraz dane kontaktowe do realizatora projektu na terenie powiatu gorlickiego.
- warunkiem niezbędnym do powodzenia projektu i wykorzystania możliwości, jakie daje Państwa dziecku jest FREKWENCJA – dzieci i młodzież muszą uczestniczyć regularnie w zajęciach, o co Państwa – jako odpowiedzialnych Rodziców serdecznie prosimy.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice