Szukaj


Zaproszenie do składania ofert  na zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii dla dzieci przebywających w PWD + 4 filiach  w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice
„ FENIKS”
Załącznik - zaproszenie do składania ofert