Szukaj

MŁODZI, AKTYWNI, KREATYWNI W GMINIE GORLICE                                                                     


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w okresie 
od 01.04.2020 do 30.11.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli Gminy Gorlice w aktywne i twórcze oraz konstruktywne uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez szereg działań realizowanych w partnerstwie z Gminą Gorlice z grupą 45 uczniów.

Zadania w projekcie:
- Trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży;
- Szkolenia dla dorosłych;
- Debaty z mieszkańcami;
- Wyjazdy tematyczne;
- Forum Młodzieży;
- Historia opisana piórem i pędzlem;
- Ewaluacja;

Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020