Szukaj

Powołując się na poniższe pismo, informujemy, że od 26 maja 2020 wznawia swoją działalność
Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach .
Zapewniamy, że podczas pobytu nasi podopieczni będą mieli zapewnione środki ochrony indywidualnej. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używane będą odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Pismo