Szukaj

Zasady udziału uczniów w diagnozie uzdolnień uczniów – 2020 - realizowanej w ramach projektu Małopolskie Talenty

W związku z kolejnymi pytaniami dotyczącymi zasad udziału uczniów w diagnozie uzdolnień uczniów – 2020 - realizowanej w ramach projektu Małopolskie Talenty wyjaśniam:

- uczeń może brać udział w diagnozie uzdolnień z danej kompetencji jeden raz w ciągu etapu, np. jeżeli uczeń brał udział w diagnozie uzdolnień z języka angielskiego w ubiegłym roku, będąc w klasie IV, to nie może w tym roku szkolnym wziąć udziału w diagnozie uzdolnień z języka angielskiego, bo jest w dalszym ciągu na tym samym etapie;

-uczeń może wziąć udział w diagnozie uzdolnień drugi raz na tym samym etapie, ale z innej kompetencji, np. uczeń klasy IV w ubiegłym roku szkolnym brał udział w diagnozie z matematyki, a w tym roku jako uczeń klasy V weźmie udział w diagnozie uzdolnień z technologii informacyjno-komunikacyjnych.Klasy objęte diagnozą w roku 2020:

klasy IV – V – na potrzeby zajęć realizowanych w CWUZ dla etapu I w roku szkolnym 2020/2021. Uczniów tych klas należy wykazać w Formularzu zgłoszeniowym do diagnozy uzdolnień z etapu I.

klasy VI – VII – na potrzeby zajęć realizowanych w CWUZ dla etapu II w roku szkolnym 2020/2021. Uczniów tych klas należy wykazać w Formularzu zgłoszeniowym do diagnozy uzdolnień z etapu II.


Z powyższego założenia wynika, że uczniowie klasy VI mogą być ponownie nominowani z tej samej kompetencji, gdyż w przyszłym roku szkolnym będą uczestniczyć w zajęciach na kolejnym (II) etapie.


Uprzejmie prosimy, aby przypomnieć szkołom obowiązujące zasady.