Szukaj

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice realizuje projekt DLA NIEPODLEGŁEJ


Celem głównym projektu jest wzmocnienie pamięci regionalnej oraz podniesienie wśród 250 mieszkańców gminy Gorlice, poziomu wiedzy o wydarzeniach i postaciach kojarzonych z ziemią gorlicką a mających związek z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, podniesieniu w stopniu umożliwiającym uczestnikom projektu świadome, czynne, szerokie i  wykorzystujące ekspresję kulturalną włączenie się niezależnie od ich wieku, płci czy stopnia niepełnosprawności w obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadania

- Warsztaty tematyczne (plastyczne, fotograficzne)
- Konkurs recytatorski „Myśmy wciąż do niepodległej szli…”
- Seniorzy dla Niepodległości – warsztaty historyczno-artystyczne
- Rajd
- Odwiedziny cmentarzy wojskowych
- Bieg niepodległościowy.
- Wieczornica „Otoczyć pamięcią”

TERMIN REALIZACJI       26.08.2019 - 20.11.2019 

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.