Szukaj

TWÓJ CZAS SENIORZE

Projekt będzie realizowany w Powiecie Gorlice i będzie skierowany do dwóch grup wiekowych mieszkańców: osób starszych i dzieci. Ma na celu podjęcie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne uczestnictwo w podejmowanych inicjatywach. Wspólne spotkania osób młodszych i starszych będą przełamywać stereotypy i konfrontować różne spojrzenia. Uczestnicy projektu będą wymieniać się wiedzą i umiejętnościami oraz wspierać się w tych obszarach, gdzie młodzi i starsi mogą się uzupełniać poprzez udział w warsztatach i wyjazdach . Młodsze pokolenie wyczuli się na potrzeby osób starszych. Zwiększona zostanie świadomość mieszkańców co do korzyści płynących z podejmowania oddolnych inicjatyw. Realizacja projektu przyczyni się w przyszłości do zwiększenia potencjału naszego Stowarzyszenia i innych organizacji. W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania i warsztaty w następujących grupach tematycznych: 

- Rozwój systemu wsparcia psychologicznego seniorów 

- Warsztaty teatralne 

- Popołudnie z seniorem 

- Spotkania ze sztuką 

- Senioriada – integracyjne spotkania.

Projekt jest realizowany ze środków Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.