Szukaj

Świętowanie projektu KREATYWNI W DOMINIKOWICACH

W minionym tygodniu w szkole w Dominikowicach sporo się działo. Profesjonalna scena, ostatnie próby i poprawki, prace nad scenografią… Dzięki zaangażowaniu wielu osób mogliśmy podziwiać efekt tych działań. Spektakl pt. „ Święto nieposłuszeństwa”, w którym aktorami były nie tylko dzieci, ale też rodzice oraz seniorzy, wywarł ogromne wrażenie na widowni. To wszystko dzięki Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu Wsi Dominikowice, które w projekcie Kreatywni w Dominikowicach zaktywizowało mieszkańców Dominikowic. Reżyserem spektaklu była instruktor teatralny Pani Teresa Klimek pracownik Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach. Projekt realizowany był w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.