Szukaj

Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży w Gminie Gorlice
Projekt skierowany jest do osób starszych z terenu Gminy Gorlice. W ramach zadania przewiduje się zajęcia cykliczne w blokach tematycznych.


- Przekazywanie dziedzictwa kulturowego,
- Kształtowanie świata wartości – idea wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,
- Bezpieczny Senior,
- Akademia piękna i zdrowia ,
- Międzypokoleniowa wymiana umiejętności,
- Prace wokół tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia - A święta   tuż , tuż ….
- Zajęcia poświęcone świętom patriotycznym, kształtowanie świata wartości ,
- Wehikuł czasu – podróże między przeszłością a współczesnością,
- Warsztaty -Zioła w ogrodzie ekologicznym, Zdrowie na talerzu,
- Spotkania z Kulturą - wyjazdy do teatru, filharmonii
- Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza

Zajęcia trwają od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


TERMINY SPOTKAŃ W MAJU
  •  14 V wyjazd do Opery Krakowskiej - wyjazd godz. 13.30
  •  warsztaty rękodzielnicze - 10 V, 17V, 24V, 29V
  •  warsztaty ogrodnicze- 16 V
  •  warsztaty kulinarne - 22 V

Terminy najbliższych spotkań

  • aerobik godz 17.30- sala gimnastyczna - 4 IV, 18 IV, 25 IV
  • warsztaty bibułkarskie godz 16.00 -  12 IV, 19 IV, 26 IV
  • spotkanie z Panią Alicją Mojko 11 IV godz 16.30 
  • 14 V wyjazd do Opery Krakowskiej - wyjazd godz. 13.30