Szukaj

CYBERZAGROŻENIAProjekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje. Realizowany przez stowarzyszenie w okresie od 2 października 2015r do 30 maja 2016r skierowany do uczniów z Zespołów Szkół z terenu Gminy Gorlice nauczycieli i rodziców. W ramach projektu zorganizowano akcje i zajęcia edukacyjne, których celem jest podniesienie świadomości u  uczniów , rodziców i nauczycieli  z terenu Gminy Gorlice w  zakresie zagrożeń wypływających ze złego korzystania z  Internetu oraz umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestniczyć w nich będą dzieci ze szkół podstawowych i młodzież z gimnazjum. Przeprowadzone  zostaną zajęcia dla uczniów w trzech grupach wiekowych, kl I-III, IV-VI SP oraz gimnazjum, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania dla rodziców. Zaplanowano konkursy na najlepszą gazetkę ścienną oraz happeningi na temat cyberzagrożeń.