Szukaj

Gmina Gorlice i okolice wczoraj, dziś i jutro

Kolejny już raz stowarzyszenie pozyskało dotację z Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności  - Równać szanse .
Projekt Gmina Gorlice i okolice wczoraj, dziś i jutro skierowany jest do młodzieży z terenu gminy Gorlice w wielu 13-19 lat  . Zakłada on realizację zadań mających na celu twórcze wykorzystanie starych fotografii z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych i uczynienie ich punktem wyjścia do działań mających na celu rozwijanie wśród młodzieży świadomości lokalnej oraz do podniesienia poziomu ich kompetencji , wzmocnienia kreatywności i przedsiębiorczości.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
- warsztaty multimedialno-dziennikarskie,
- warsztaty plastyczne.
Tematyka zajęć dotyczyć będzie historii gminy Gorlice. W oparciu o stare , przedwojenne zdjęcia oraz dostępne informacje przez 6 kolejnych miesięcy grupa młodych osób będzie badała historię gminy i okolic, by przenieść ją w teraźniejszość i utrwalić w swojej świadomości, a przez to wzmocnić swoje poczucie tożsamości.
Podczas warsztatów młodzież nauczy się obsługi podstawowych komputerowych programów graficznych,
w tym ogólnie dostępnych narzędzi internetowych i praktycznego ich wykorzystania przy opracowaniu kalendarza promocyjnego, kart MEMORY , obróbki cyfrowej zdjęć i przy prezentacji multimedialnej.
W ramach projektu zostanie wykonane graffiti na szkolnym korytarzu Zostaną też opracowane karty do gry w MEMORY z porównawczymi fotografiami.


Termin realizacji projektu 01.01.2015r. - 31.07.2015r.