Szukaj

"Rodzina Bezpieczna finansowo"


 


Na przełomie lutego i marca 2012 roku w Zespole Szkół w Dominikowicach prowadzone były warsztaty z Edukacji Finansowej w ramach realizacji programu "Rodzina bezpieczna finansowo". Finansowane z dotacji udzielonej przez Fundację Wspomagania Wsi i Narodowy Bank Polski warsztaty skierowane były do młodzieży gimnazjalnej w wieku 14-15 lat. Ich celem było poszerzenie wiedzy na temat domowych finansów. Młodzież zdobyła wiedzę na temat sposobów i możliwości oszczędzania, narzędzi oszczędnościowych oraz zasad racjonalnego pożyczania. Poznała także typy kredytów i wynikające z nich pułapki kredytowe, a także niebezpieczeństwa związane z nadmiernym zadłużaniem się i niespłacaniem pożyczek. Część młodzieży objętej programem uczestniczyła w warsztatach poświęconych wykorzystaniu komputera w domowych finansach. W ramach realizacji programu „Rodzina bezpieczna finansowo” został przeprowadzony konkurs plastyczny na plakat propagujący korzyści związane z oszczędzaniem, odbyła się także wycieczka na Dni Otwarte NBP w Krakowie. Uczestnicy wycieczki poznali historię bankowości centralnej, polityki pieniężnej, emisji pieniądza, systemu płatniczego, rezerw NBP. Tematy te były prezentowane w formie interaktywnych wystaw, filmów, mini wykładów, plansz informacyjnych. Wiele emocji dawała również sztaba złota.

Młodzież wyraziła duże zadowolenie z udziału w warsztatach. Dla niemal wszystkich były to wiadomości nowe i przydatne. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów innych klas gimnazjalnych, którzy wyrażali chęć uczestniczenia w podobnych zajęciach.