Szukaj

"Rodzina Bezpieczna finansowo"


W miesiącu styczniu i lutym na terenie Zespołu Szkół w Kwiatonowicach prowadzony był projekt pt. "Rodzina bezpieczna finansowo". Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice.

Stowarzyszenie wychodząc naprzeciw lokalnym oczekiwaniom podjęło się prowadzenia edukacji finansowej - realizacji Programu "Rodzina Bezpieczna finansowo" dla młodzieży z Kwiatonowic. Program edukacji finansowej, kierowany był do gimnazjalistów i miał na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności
i wykształcenie pozytywnych nawyków potrzebnych do umiejętnego zarządzania pieniądzem przy uwzględnieniu celów wyznaczonych na przyszłość. Beneficjenci dowiedzieli się min., że tworząc budżet rodzinny należy pomyśleć o oszczędzaniu - brać pod uwagę nawet małe kwoty, które jesteśmy w stanie zaoszczędzić, odłożyć, by zrealizować różne cele finansowe. Celami finansowymi są większe wydatki, które wykraczają poza bieżące potrzeby danej osoby, rodziny. Dzięki stawianym celom finansowym można zrealizować swe marzenia, ale oczywiście tylko te, które są dla danej osoby lub rodziny realne
do osiągnięcia. W ramach projektu został ogłoszony też konkurs plastyczny "Moja wymarzona karta płatnicza".

Projekt zorganizowany był przy współpracy Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego.