Szukaj

"Od małej ojczyzny - do wielkiej historii"


Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice realizuje projekt "Od małej ojczyzny – do wielkiej historii" w ramach programu grantowego "Bank ambitnej młodzieży" Fundacji Banku Zachodniego WBK w okresie od 5 grudnia 2011r. do 30 kwietnia 2012r. w Zespole Szkół w Dominikowicach.

W ramach projektu odbędą się zajęcia historyczne, warsztaty historyczno – fotograficzne i teatralno – literackie. W połowie grudnia beneficjenci odbędą wycieczkę "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" i odwiedzą cmentarze wojenne na terenie Gminy Gorlice. Uczestnicy projektu poszerzą swoją wiedzę z zakresu historii lat 1791 – 1920, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Gorlickiej z 2 maja 1915 roku, przygotują część artystyczną "Witaj majowa jutrzenko" oraz wykonają fotokronikę eksponującą cmentarze z I wojny światowej na naszym terenie.

Udział uczniów w zajęciach pozwoli rozwijać umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, kształtowania postaw patriotycznych i poczucia przynależności do "małej ojczyzny"
.

"Za życia skłóceni,
Śmiercią pogodzeni,
Razem złożyli tu kości."