Szukaj

Dziecko bezpieczny Intern@utaOd 1 września w Zespole Szkół w Dominikowicach realizowany jest projekt "Dziecko - bezpieczny Intern@uta" finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
W ramach projektu 23 września odbyły się warsztaty dla wszystkich beneficjentów przeprowadzone przez profesjonalnego trenera z Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące zagrożeń płynących ze złego korzystania z Internetu oraz nabycia umiejętności właściwego użytkowania Internetu. Spotkania prowadzone były w trzech blokach tematycznych dla każdego poziomu edukacyjnego.
Od października prowadzone są warsztaty: teatralne, plastyczne oraz plastyczno - literackie. Beneficjenci przygotują inscenizację pt. "Dziecko - bezpieczny Intern@uta", wezmą udział w konkursie plastycznym oraz opracują i wykonają komiksy. W projekcie udział wezmą także rodzice, dla których zostaną przygotowane dwa spotkania warsztatowe.