Szukaj

Inicjatywy SP w Dominikowicach w projekcie " Młodzi, Aktywni w powiecie Gorlickim!"


Spotkania uczestników projektu „Młodzi, Aktywni w powiecie Gorlickim!” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Wsi Dominikowice w Szkole Podstawowej w Dominikowicach obfitują zawsze w nowe pomysły i nową siłę do codziennego działania. To czas wzajemnej motywacji i wartościowych dyskusji.
Oprócz tematów poruszanych na spotkaniach: Po co w szkole Samorząd? Czym zajmuje się Samorząd? Co już zrobiliśmy? Co możemy zrobić? Co zrobimy? uczniowie opracowali inicjatywę, która po konsultacji ze społecznością uczniowską, nauczycielami i panią dyrektor zostanie sfinansowana z budżetu projektu.

Opiekun: Małgorzata Krzemińska

“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”


Informacja dla uczestników wycieczki wpisanych na listę do Szczecina 2023 r


Termin  13/14  do 17 sierpień 2023 r

dopłata od osoby  800 zł na konto SKOWD z dopiskiem Imię i nazwisko. 

nr konta   61 1240 5110 1111 0010 7156 2527 


Program wycieczki do pobrania


Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

W dniach 6-7.01. 2023 r. w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów projektu w ramach akcji drugiej Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę. Tytuł :Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
International project meeting of the project No. 2022-1-PL01-KA210-ADU-000084061 Ecological and digital education as a way to raise environmental awareness of the socjety.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice-lider projektu, osoby z zarządu Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" partnerskiej z zagranicy - APS Brainery Academy z Udine, profil organizacji to Social Promotion Association for Adult Education.
Pierwszy dzień upłynął na prezentacji organizacji biorących udział w projekcie, na dyskusjach o zarządzaniu projektem, omówiono jego cele, upowszechnianie, ewaluację. Ustalono kolejne daty spotkania w ramach 3 mobilności. W drugi dzień pracowano warsztatowo nad programem projektu i programami mobilności. Podpisano formalne dokumenty i dokonano oceny spotkania.
Był też czas na pokazanie naszym gościom stolicy Małopolski. Podczas spaceru nasi goście mieli okazję zobaczyć najważniejsze zabytki miasta i podziwiać piękno Krakowa. Był to bardzo dobry czas, dla wszystkich osób biorących udział w tym projekcie.
Kolejne spotkanie w lutym.

 


Inicjatywy SU

                       

Okres przedświąteczny to wspaniała okazja do realizacji różnorodnych akcji i inicjatyw społecznych. Samorządy Uczniowskie ze szkół biorących udział w projekcie Młodzi, aktywni w powiecie gorlickim wdrażają swoje pomysły . Przygotowują upominki i kartki świąteczne, odwiedzają osoby starsze i samotne, organizują zbiórkę żywności dla zwierząt ze schroniska. Gratulujemy pomysłów!!

“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”


Zajęcia na basenie.

 Oswajanie z wodą oraz nauka pływania przez zabawę to jedno z zadań projektowych skierowane do przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola na 6 w Kobylance.  Pod opieką instruktora przedszkolaki uczą się poruszania się w wodzie różnymi sposobami pływackimi. Podczas nauki stosowane są zabawy, doskonalące umiejętności pływackie. 


Projekt finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.

KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI NA 6! - warsztaty rytmiczno-taneczne.

 


W projekcie Kreatywne Przedszkolaki na 6  dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Jednym z nich są warsztaty  rytmiczno-taneczne. Celem tych zajęć jest  rozwijanie wrażliwości i zdolności rytmiczno-tanecznych dzieci. Rytm stwarza duże możliwości w rozwoju dziecka. Podczas warsztatów stosowane są takie formy jak: taniec, rytm, zabawy dziecięco muzyczno-ruchowe, improwizacja. Przedszkolaki  wspaniale integrują się , co gwarantuje dobrą współpracę w zespole. Dzieci w trakcie zajęć mogą rozładować dużą potrzebę ruchu, co pozytywnie wpływa na ich ogólny rozwój.

Projekt finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.