Szukaj

Lokalna polityka w rękach kobiet !                      


Rozpoczęliśmy realizację projektu Lokalna polityka w rękach kobiet !
Głównym celem projektu jest zwiększenie, w ciągu 25 miesięcy trwania projektu, udziału 24 pełnoletnich kobiet, mieszkających lub związanych zawodowo z gminą Gorlice w życiu publicznym poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie partycypacji społecznej i utworzenie Rady Kobiet pełniącej rolę forum debaty publicznej. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie w ramach zadania Inspirowanie do zaangażowania publicznego! Projekt został przyjęty przez uczestniczki spotkania z dużym entuzjazmem, dziękujemy za poparcie naszego pomysłu!!

Już wkrótce kolejne działanie - Ustalenie koncepcji i zasad funkcjonowania Społecznej Rady Kobie

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Realizacja inicjatywy w SP w Staszkówce
Uczniowie uczestniczący w projekcie dwukrotnie spotkali się, aby zrealizować inicjatywę uczniowską „Kącik relaksu”. Na pierwszym spotkaniu w dn. 29 marca 2023 r. rozpakowali zakupione do kącika rzeczy i ułożyli je według własnego pomysłu, zagospodarowując część korytarza. Nakleili stopy sensoryczne na podłodze, poukładali poduszki. Następnie wspólnie opracowali regulamin korzystania z „Kącika relaksu”. Wpadli dodatkowo na pomysł, aby przygotować gazetkę ścienną pasującą do Kącika. Na kolejnym spotkaniu w dn. 20 kwietnia 2023 r. wykonali gazetkę i powiesili regulamin. Od tego dnia „Kącik relaksu” jest w pełni przygotowany do odpoczynku, wyciszenia, czy czytania książek.


“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice.

Za nami kolejne Walne Zgromadzenie. W tym roku chcieliśmy szczególnie podziękować za Państwa liczną obecność oraz aktywny udział w obradach. Otrzymaliśmy od Państwa aprobatę działań za rok ubiegły oraz mandat do działania na rok kolejny.


 

Razem dla Ukrainy!

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do Projektu „Razem dla Ukrainy!” , który realizowany będzie w ramach 15 Osi priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym.
Działaniami objęte będą dzieci i matki z Ukrainy z terenu Gminy Gorlice.

Realizacja projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy”
Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie"

EUROPEJSKA MŁODZIEŻ W GORLICACH - FORUMUczniowie i włodarze lokalnych samorządów, przyjechali do Gorlic i wzięli udział w twórczym i energetyczny spotkaniu, które odbyło się w ramach projektu "Europejska Młodzież w Gorlicach ".
Quizy, zabawy, konkursy, twórcza praca, nawiązywanie kontaktów, wszystko w obszarze budowania współpracy od poziomu powiatu, aż do wspólnoty państw europejskich.
W kolejnym etapie projektu młodzież i lokalne władze wyjadą na wizyty studyjne do instytucji Unii Europejskiej: Brukseli, Strasburga i Luksemburga.
Dziękujemy za uczestnictwo w forum uczniom i nauczycielom ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dominikowicach, Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej , Szkoła Podstawowa w Sękowej i Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach oraz przedstawicielom lokalnych władz: Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Sękowa.

Projekt "Europejska młodzież w Gorlicach " realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w ramach Erasmus+  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .
.