Szukaj

Drugie spotkanie projektu ERASMUS+


Drugie spotkanie projektu ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA210-ADU-000084061 „ Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa" odbyło się w dniach od 9 do 13 lutego 2023 w Krakowie. Wzięły w nich udział organizacje partnerskie Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" , APS Brainery Academy oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, które jest liderem w tym projekcje. W pierwszym dniu odbyły się prezentacje organizacji partnerskich. Poza tym tematyką była również motywacja seniorów do działań i jak to wygląda w praktyce. Kolejne warsztaty dotyczyły omówienia barier osób niepełnosprawnych .Wykonane zostało ćwiczenie mające na celu pokazania jakie bariery komunikacyjne posiadają osoby niewidome. Ponieważ projekt dotyczy również podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa zaprezentowane zostały pomysły na wykorzystanie surowców wtórnych do wykonania nowych przedmiotów, ekologicznych środków czystości oraz mydełek.


Projekt "Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa" realizowany w partnerstwie z organizacjami Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" oraz APS Brainery Academy w ramach Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .
Młodzi , aktywni w powiecie gorlickim. Realizacja inicjatywy szkoły w Staszkówce.

 


Młodzież uczestnicząca w projekcie ze Szkoły Podstawowej w Staszkówce po konsultacjach
z uczniami, nauczycielami i panią dyrektor wybrała do realizacji „Kącik relaksu”.
Najpierw powstała wizualizacja kącika w postaci rysunku oraz kosztorys zrobiony na podstawie katalogu „Nowa szkoła”. Uczniowie wybrali przedmioty do kącika i wraz z opiekunem złożyli zamówienie.
Odwiedziliśmy także Wójta Gminy Moszczenica i zaprezentowaliśmy nasz pomysł. Pan wójt na realizację tej inicjatywy dołożył nam 2 000,00 zł. Jesteśmy bardzo zadowoleni i pracujemy nad kolejnym zamówieniem.

“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”

REALIZACJA INICJATYWY- GRUPA Z DOMINIKOWIC„Nowe szaty … stołówki szkolnej”
to tytuł inicjatywy uczestników projektu „Młodzi, Aktywni w powiecie Gorlickim!” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice w Szkole Podstawowej w Dominikowicach. Zmiana wizerunku stołówki szkolnej oraz budowanie relacji i wzajemnej współpracy między uczestnikami projektu, społecznością szkolną, rodzicami i dyrektorem to główne cele jakie przyświecały inicjatywie. Po burzy mózgów, przedstawieniu propozycji inicjatyw społeczności szkolnej i dyrektorowi oraz zaplanowaniu czynności związanych ze zmianą pomieszczenia stołówki nastąpiło wielkie malowanie i dekorowanie pomieszczenia. Efekt zachwycił zarówno uczestników projektu, jak i całą społeczność szkolną. 

Opiekun: Małgorzata Krzemińska


“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”Inicjatywy SP w Dominikowicach w projekcie " Młodzi, Aktywni w powiecie Gorlickim!"


Spotkania uczestników projektu „Młodzi, Aktywni w powiecie Gorlickim!” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Wsi Dominikowice w Szkole Podstawowej w Dominikowicach obfitują zawsze w nowe pomysły i nową siłę do codziennego działania. To czas wzajemnej motywacji i wartościowych dyskusji.
Oprócz tematów poruszanych na spotkaniach: Po co w szkole Samorząd? Czym zajmuje się Samorząd? Co już zrobiliśmy? Co możemy zrobić? Co zrobimy? uczniowie opracowali inicjatywę, która po konsultacji ze społecznością uczniowską, nauczycielami i panią dyrektor zostanie sfinansowana z budżetu projektu.

Opiekun: Małgorzata Krzemińska

“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”


Informacja dla uczestników wycieczki wpisanych na listę do Szczecina 2023 r


Termin  13/14  do 17 sierpień 2023 r

dopłata od osoby  800 zł na konto SKOWD z dopiskiem Imię i nazwisko. 

nr konta   61 1240 5110 1111 0010 7156 2527 


Program wycieczki do pobrania