Szukaj


 


 Pragniemy podzielić się wspaniałą wiadomością!

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. " Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa" w sektorze Edukacja Dorosłych programu Erasmus+ w ramach Akcji 2, Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę.


Wakacyjnie-na ludowo

 


"Wakacyjnie-na ludowo" to tytuł zadania jakie realizuje nasze stowarzyszenie w ramach programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2022 , współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W szkole Podstawowej w Dominikowicach odbywają się warsztaty rękodzielnicze utrwalające i upowszechniające tradycje kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestnicy biorą udział w warsztatach ceramicznych, tkackich, haftu oraz tańca.

Młodzi, aktywni w powiecie gorlickim

 


4 maja grupa młodych uczestników projektu wzięła udział w Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica. Czterech uczestników zostało radnymi. Na sesji zostały im wręczone zaświadczenia oraz złożyli ślubowanie. Ponadto wybrano przewodniczącego, zastępcę i sekretarza MRG.
Było także wystąpienie Pana Wójta Gminy Moszczenica.

 

Młodzi, aktywni w powiecie gorlickim


 Przygotowanie  młodych ludzi do roli świadomych i aktywnych obywateli.
Spotkanie ze Starostą w ramach projektu "Młodzi, aktywni w powiecie gorlickim". AKTYWNI LIDERZY - RAPORT, PLANY ROZWOJU


RAPORT KOŃCOWY

PLANY ROZWOJU