Szukaj

 
Organizacja wolontariatu dla uchodźców ! -to kolejny grant który otrzymało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w Konkursie PROO-5 Edycja 2022.W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Ropicy Polskiej pomagamy dzieciom z Ukrainy . Organizujemy wolontariat, wspieramy działania na rzecz mieszkańców Ukrainy .
Dobro wraca !! 

 

Z pomocą dla potrzebujących ! to tytuł zadania, a zarazem kolejny Grant, który nasza Parafia pozyskała w programie PROO5 NIW 2022r
Tym razem środki przekażemy dla dzieci z Ukrainy, które będą uczestniczyć w półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej.

Aktywni seniorzy przeciwko skutkom pandemii


Projekt pn. ,,Aktywni seniorzy przeciwko skutkom pandemii” realizowany jest przez nasze stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 edycja 2022.

Projekt jest skierowany do społeczności mieszkańców powiatu gorlickiego, SZCZEGÓŁNIE DO MIESZKANCÓW Gminy Gorlice, Jego głównym celem jest promocja i poprawa wizerunku osób starszych w lokalnej społeczności mieszkańców Powiatu Gorlickiego poprzez przeprowadzenie różnorodnych zajęć upowszechniających udział seniorów w życiu publicznym w wieku 60+.

Dzięki realizacji projektu nastąpi:
- wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów w kontekście zagrożeń, na które są narażeni jako grupa wiekowa, szczególnie PO pandemii COVID-19
-  poprawa samopoczucia i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego
-  wzrost motywacji do działania podejmowania wyzwań i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Młodzi, aktywni w powiecie Gorlickim !

 


Trwają działania w ramach projektu "Młodzi, aktywni w powiecie Gorlickim” , którego uczestnikami są przedstawiciele Samorządów Uczniowskich, opiekunowie i inne osoby  współpracujące z SU ze szkół podstawowych w powiecie gorlickim. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli SU poprzez zwiększenie stopnia ich decyzyjności i poszerzenie niezbędnej wiedzy. Prowadzone są m.in.  szkolenia dotyczące funkcjonowania samorządu uczniowskiego, kampanie zachęcającej do kandydowania w wyborach do rad SU , debaty. Uczestnicy opracują koncepcję współpracy SU z samorządem terytorialnym na podstawie analizy wdrożonych w projekcie inicjatyw samorządów.